Zadanie rekrutacyjne

Zadanie rekrutacyjne

Temat zadania rekrutacyjnego Zadaniem rekrutacyjnym jest przeprowadzenie wstępnej diagnozy dzielnicy wytypowanej przez prowadzących rekrutację. Opis zadania rekrutacyjnego Należy na mapie google przedstawić następujące informacje dotyczące dzielnicy: Zaznaczyć rodzaje przestrzeni w dzielnicy: publiczne – miejsca powszechnie dostępne, nieodpłatnie, ważne miejsca w dzielnicy (np. place zabaw, otwarte boiska lub siłownie, skwery z ławkami, targowiska, itp.) przestrzenie nieużytkowane […]

Kim jest Lokalny Animator Rewitalizacji i jak nim zostać? – OFERTA

Kim jest Lokalny Animator Rewitalizacji i jak nim zostać? – OFERTA

Kim jest Lokalny Animator Rewitalizacji? To osoba, która prowadzi spotkania z mieszkańcami mające na celu włączenie ich w procesy decyzyjne. Animator różnymi metodami aktywizuje mieszkańców Dąbrowy Górniczej, inspiruje, zbiera ich potrzeby i problemy, włącza ludzi w działania i stara się zwrócić uwagę mieszkańców na potrzeby różnych grup (seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne czy rodziny z dziećmi). […]